Описание

CHOICE е европейска инициатива, продължение на Hombat.eu, която има за цел да насърчава приобщаваща училищна среда и да се бори с всякакъв вид нетолерантност и дискриминация в училищата, както и с поражданите от тях тормоз и насилие. Проектът се реализира в Гърция, България, Литва и Румъния.

Проектът CHOICE включва и онлайн платформата LiveWithoutBullying (livewithoutbullying.com), която предлага подкрепа от обучени експерти психолози на младежи и тийнейджъри, жертви на тормоз, както и на техните родители и учители.

Чрез онлайн платформата, младежите и възрастните имат достъп до отделни консултантски и информационни услуги, съобразени с техните специфични нужди, предоставени им анонимно и безплатно. В рамките на програмата се провеждат и информационни и образователни дейности, които имат за цел повишаване на осведомеността, по-задълбочено разбиране на феномена на тормоза и по-ефективното справяне с него.

Крайната цел на програмата е да създаде онлайн общност, в която всички членове ще могат да споделят своя опит и възгледи за тормоза с взаимно уважение и разбиране и да предлагат своя богат опит и подкрепа.