За кого е предназначена?

Младежи и тийнейджъри

Младежи и тийнейджъри които са претърпели тормоз в училище или са в риск от тормоз; младежи, които прилагат тормоз над свои връстници; младежи, които са свидетели на училищен тормоз.

Младежи

За младежи, чиито семейства са засегнати от тормоз в училище (родители на деца, жертви на тормоз, и на деца, извършители на тормоз).

Родителите

За родители, чиито семейства са засегнати от тормоз в училище (родители на деца, жертви на тормоз, и на деца, извършители на тормоз).

Учители и служители в областта на образованието

За учители и служители в областта на образованието, които работят с ученици, жертва и/или извършител на тормоз в училище.

Психолози

За психолози и социални работници , които желаят да помогнат с доброволен труд като консултанти в платформата.