> Условия за ползване на мобилното приложение Live Without Bullying

Условия за ползване на мобилното приложение Live Without Bullying

Общи положения

Мобилното приложение Live Without Bullying.com е създадено в рамките на международен проект, ръководен от КMOP – Гърция, за превенция и борба с училищния и кибер тормоз. В България мобилното приложение се управлява от Фондация Билитис в рамките на проекта CHOICE, финансиран от Европейския съюз.

Приложението се отнася до две целеви групи:


А) Младежи, които са замесени в инциденти с тормоз в училище или на други места и се интересуват да научат повече за начините на превенция или да получат помощ и консултиране.


Б) Преподаватели и родители, чиито ученици/деца са извършители/жертви на тормоз и са заинтересовани да подкрепят техните ученици/деца.


Целевите групи, в зависимост от възрастта или интересите си, имат достъп до следните основни области на приложението:


А) Младежи: Зоната за чат, където те могат да обсъждат проблемите, пред които са изправени, чрез личен чат с някой от доброволците професионални психолози. Доброволците са получили специално обучение от Фондация Билитис, за да станат дигитални съветници за борба с тормоза.

Индивидуалните разговори на младежите се записват по две причини: Първо, за да може ръководещият старши психолог (супервайзор) да подпомага или коригира дигиталния съветник в случаите, когато това е необходимо, и второ, за да може да помогне и да насочва съветника в случаи на извънредна ситуация и нужда от намеса на институции.


Б) Родители и преподаватели: Зоната за чат, където могат да изпратят съобщение, свързано с проблемите, пред които са изправени техните деца или ученици, и да получат отговор от дигиталния съветник на LWB. Чатовете са индивидуални и анонимни и могат да се проведат толкова пъти, колкото е необходимо, за да намерят решение на проблема.

В този случай старшият психолог (супервайзор) също наблюдава всички разговори, за да може да оказва специална помощ на съветника, когато е необходимо.


Приложението Live Without To Bullying е средство за консултиране на целевите групи по въпроса за борба с тормоза, но по никакъв начин не замества консултирането на живо и психотерапията, което в някои случаи се счита за необходимост, например в екстремни случаи на тормоз.

Възрастните потребители на приложението са изцяло отговорни за собствените си действия извън техните лични разговори в приложението на LWB. В случаите, в които потребителите не са пълнолетни, отговорността за действия, различни от дигиталните чатове, принадлежи на техните родители или полагащите грижи за тях. Модераторите и психолозите на дигиталното приложение LWB в никакъв случай не може да се считат за отговорни за действията на потребителите, които не са обвързани със секцията за консултиране на приложението LWB.


Лични данни и достъп до приложението LWB (Политика за поверителност)


За да получат достъп до горепосочените дигитални пространства, потребителите на приложението трябва да преминат процедурата по регистрация, като следват дадените указания за попълване на съответния формуляр.

Данните, събрани по време на регистрацията, са ограничени, за да се гарантира анонимността на потребителите. Данните, които трябва да бъдат дадени, са възрастовата категория, потребителскотo име и парола. Те се дават от потребителя по време на регистрацията. В случай, че паролата е забравена от потребителя, администраторът на платформата може да му изпрати нова. Тази парола не е регистрирана в базата данни Live Without Bullying.

Единствените лични данни, които съхраняваме, когато потребителят се свързва чрез Facebook, е потребителското име и паролата. Всички останали данни се изтриват автоматично от системата и не се регистрират в базата данни.

Достъпът до дигиталните пространства на консултиране (чат), е насочен изключително към потребителите на приложението и се ръководи от правилата за добро поведение, които следва да се спазват в такива пространства.

Администраторите на приложението едностранно си запазват правото да забраняват временно или постоянно достъпа на потребител в дигиталните пространства в случаите, когато:

А) Поведението на потребителя не отговаря на правилата за поведение, които трябва да се спазват.

Б) Установено е, че този потребител е посочил невярна възрастова група, за да получи достъп до пространство, което не е предназначено за него.

Всички частни разговори между съветниците и потребителите на приложението LWB се записват от съображения за сигурност и контрол на качеството и могат да бъдат проверявани от старшите психолози (супервайзори), които ръководят дигиталната платформа. Тези данни се съхраняват в отделни пространства, а не в LWB пространството за най-малко 2 години и са достъпни само от администратора на платформата LWB.

Доброволците психолози имат достъп до личните разговори, които са водили с потребителите в продължение на 7 дни след размяната на последното им съобщение.

В случай, че по време на чата с потребител / потребители, консултантът на приложението LWB получи доказателства за опасност от физическа вреда или самоубийство, старшите психолози (супервайзори) задействат процедура за спешни случаи с цел да се потърси помощ от компетентните институции и служби.

Профилът, създаден за използване на мобилното приложение, може да се използва и за достъп до онлайн сайта livewithoutbullying.com. Следователно, регистрацията на мобилното приложение означава приемане на условията за ползване на уебсайта.

Условия за ползване на уебсайта Live Without Bullying.com

Уебсайтът Live Without Bullying.com е създаден в рамките на международен проект, ръководен от КMOP – Гърция, за превенция и борба с училищния и кибер тормоз. В България мобилното приложение се управлява от Фондация Билитис в рамките на проекта CHOICE, финансиран от Европейския съюз.

Уебсайтът се отнася до две целеви групи:


А) Младежи, които са замесени в инциденти с тормоз в училище или на други места и се интересуват да научат повече за начините на превенция или да получат помощ и консултиране.


Б) Преподаватели и родители, чиито ученици/деца са извършители/жертви на тормоз и са заинтересовани да подкрепят техните ученици/деца.


Целевите групи, в зависимост от възрастта или интересите си, имат достъп до следните основни области на уеб страницата.


А) Младежи: Зоната за чат, където те могат да обсъждат проблемите, пред които са изправени, чрез личен чат с някой от доброволците професионални психолози. Доброволците са получили специално обучение от Фондация Билитис, за да станат дигитални съветници за борба с тормоза.

Индивидуалните разговори на младежите се записват по две причини: Първо, за да може ръководещият старши психолог (супервайзор) да подпомага или коригира дигиталния съветник в случаите, когато това е необходимо, и второ, за да може да помогне и да насочва съветника в случаи на извънредна ситуация и нужда от намеса на институции.


Б) Родители и преподаватели: Зоната за чат, където могат да изпратят съобщение, свързано с проблемите, пред които са изправени техните деца или ученици, и да получат отговор от дигиталния съветник на LWB. Чатовете са индивидуални и анонимни и могат да се проведат толкова пъти, колкото е необходимо, за да намерят решение на проблема.

В този случай старшият психолог (супервайзор) също наблюдава всички разговори, за да може да оказва специална помощ на съветника, когато е необходимо.


Зоната за чат на възрастните е отделена от тази на младежите. Младежите не се допускат да влизат в зоната за възрастни и обратно.


Дигиталната платформа Live Without To Bullying е средство за консултиране на целевите групи по въпроса за борба с тормоза, но по никакъв начин не замества консултирането на живо и психотерапията, което в някои случаи се счита за необходимост, например в екстремни случаи на тормоз.

Възрастните потребители на дигиталната платфома са изцяло отговорни за собствените си действия извън техните лични разговори в уебстраницата LWB. В случаите, в които потребителите не са пълнолетни, отговорността за действия, различни от дигиталните чатове, принадлежи на техните родители или полагащите грижи за тях. Модераторите и психолозите на дигиталната платформа LWB в никакъв случай не може да се считат за отговорни за действията на потребителите, които не са обвързани със секцията за консултиране на дигиталната платформа LWB.


Лични данни и достъп до уебсайта на LWB (Политика за поверителност)

10. За да получат достъп до горепосочените дигитални пространства, потребителите на уебсайта трябва да преминат процедурата на регистрация, като следват дадените указания.


Достъпът до дигиталните пространства се определя от посочената от потребителя възраст по време на процедурата на регистрация, при попълване на съответния формуляр.


Данните, събрани по време на регистрацията, са ограничени, за да се гарантира анонимността на потребителите. Данните, които трябва да бъдат дадени, са възрастовата категория, потребителскотo име и парола. Те се дават от потребителя по време на регистрация. В случай, че паролата е забравена от потребителя, администраторът на платформата може да му изпрати нова. Тази парола не е регистрирана в базата данни Live Without Bullying.


Единствените лични данни, които съхраняваме, когато потребителят се свързва чрез Facebook, е потребителското име и паролата. Всички останали данни се изтриват автоматично от системата и не се регистрират в базата данни.


Достъпът до дигиталните пространства на консултиране (чат), е насочен изключително към потребителите на дигиталната платформа и се ръководи от правилата за добро поведение, които трябва да се следват в такива пространства.


Администраторите на дигиталната платформа си запазват правото еднолично да забраняват временно или постоянно достъпа на потребител в дигиталните пространства в случаите, когато:


А) Поведението на потребителя не отговаря на правилата за поведение, които трябва да се спазват.

Б) Установено е, че този потребител е посочил невярна възрастова група, за да получи достъп до пространство, което не е предназначено за него.


Всички частни разговори между съветниците и потребителите на дигиталната платформа LWB са регистрирани от съображения за сигурност и контрол на качеството и могат да бъдат проверявани от старшите психолози (супервайзори), които ръководят дигиталната платформа. Тези данни се съхраняват в отделни пространства, а не в LWB пространството за най-малко 2 години и са достъпни само от администратора на платформата LWB.


Доброволците психолози имат достъп до личните разговори, които са водили с потребителите в продължение на 7 дни след размяната на последното им съобщение.

В случай, че по време на чата с потребител / потребители, консултантът на приложението LWB получи доказателства за опасност от физическа вреда или самоубийство, старшите психолози (супервайзори) задействат процедура за спешни случаи с цел да се потърси помощ от компетентните институции и служби.